Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2019

Έντυπα αναστοχασμού για τον σχολικό εκφοβισμό για την E και ΣΤ δημοτικού από την εκπαιδευτικό Δωρίτα Μαρκαντώνη - Θέκλα Πετρίδου

Έντυπα αναστοχασμού για τον σχολικό εκφοβισμό για την E και ΣΤ δημοτικού από την εκπαιδευτικό Δωρίτα Μαρκαντώνη - Θέκλα Πετρίδου

Έντυπα αναστοχασμού για τον σχολικό εκφοβισμό για την Γ και Δ δημοτικού από την εκπαιδευτικό Δωρίτα Μαρκαντώνη - Θέκλα Πετρίδου

Έντυπα αναστοχασμού για τον σχολικό εκφοβισμό για την Γ και Δ δημοτικού από την εκπαιδευτικό Δωρίτα Μαρκαντώνη - Θέκλα Πετρίδου

Έντυπα αναστοχασμού για τον σχολικό εκφοβισμό για Α και Β δημοτικού από την εκπαιδευτικό Δωρίτα Μαρκαντώνη - Θέκλα Πετρίδου

Έντυπα αναστοχασμού για τον σχολικό εκφοβισμό για Α και Β δημοτικού από την εκπαιδευτικό Δωρίτα Μαρκαντώνη - Θέκλα Πετρίδου

Σχολικός εκφοβισμός, power point presentation από την εκπαιδευτικό Δωρίτα Μαρκαντώνη. Εκπομπή 4/1/2019 - Θέκλα Πετρίδου

Σχολικός εκφοβισμός, power point presentation από την εκπαιδευτικό Δωρίτα Μαρκαντώνη. Εκπομπή 4/1/2019 - Θέκλα Πετρίδου

Το μεσαίο παιδί σε μια οικογένεια αδικείται; - Θέκλα Πετρίδου

Το μεσαίο παιδί σε μια οικογένεια αδικείται; - Θέκλα Πετρίδου