Παρασκευή, 29 Σεπτεμβρίου 2017

Πάσχω από χρόνια ασθένεια και τρώω πόρτα στον ερωτικό τομέα, δεν θα αγαπ...

Πάσχω από χρόνια ασθένεια και τρώω πόρτα στον ερωτικό τομέα, δεν θα αγαπ...

Πάσχω από χρόνια ασθένεια και τρώω πόρτα στον ερωτικό τομέα, δεν θα αγαπ...